radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Harmonogram planowego płukania sieci wodociagowych na terenie gminy Radziłów w 2016 r.

Sieć wodociągowa zasilana z hydroforni Radziłów
14-18 marca 2016 r.
23-27 maja 2016 r.
25-26 lipca 2016 r.

....

Czytaj więcej
POGOTOWIE AWARYJNE

POD NR 604 924 670 MOŻNA ZGŁASZAĆ (24H NA DOBĘ) WSZELKIE AWARIE WODNO-KANALIZACYJNE  Z TERENU GMINY RADZIŁÓW.

Komunikat Kierownika Zakładu Komunalnego

Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Radziłów o nie wrzucanie do kanalizacji odpadów, które powodują lub mogą spowodować awarię przepompowni a mogą zostać wyrzucone do pojemnika na niesegregowane odpady komunalne.

Czytaj więcej
Zmiana taryf dla zbiorowego zaopoatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust.13 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z poź. zm.) oraz art.146a) pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ogłasza się zmienione Uchwałą NR XV/92/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 17 listopada 2011r.w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopoatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, taryfy:

Czytaj więcej
Zmiana taryf dla zbiorowego zaopoatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust.13 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z poź. zm.) oraz art.146a) pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U.z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

Czytaj więcej

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11