radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Bezpłatne szkolenia

Szkolenia bezpłatne dla rolników z gminy Radziłów:

  • Kurs spawania metodą MAG
  • Kurs spawania metodą MIG

Organizator pokrywa koszty: badań lekarskich, egzaminu, materiałów szkoleniowych, cateringu oraz ubezpieczenia uczestników projektu. Każdy uczestnik projektu będzie objęty indywidualnymi oraz grupowymi warsztatami doradztwa zawodowego.

Czytaj więcej
Opiekun dzienny szansą na nowy zawód

CEL PROJEKTU

Zdobycie kwalifikacji w nowym atrakcyjnych zawodzie opiekun dzienny przez 30 osób wyrażających chęć odejścia z rolnictwa w celu umożliwienia uzyskania dodatkowego źródła dochodu.

Czytaj więcej
Szkoleń ciąg dalszy

 

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Roberta Ziemkiewicza mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w kolejnych bezpłatnych szkoleniach, dofinansowywanych ze środków unijnych i prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy z woj. podlaskiego: Consultor Sp. z o. o. w Białymstoku, Lechaa Consulting Sp. z o.o. w Białymstoku, Biuro – doradczo – szkoleniowe „Aplikon” z Wysokiego Mazowieckiego, Regionalny Związek Kółek Rolniczych z Łomży, Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z Białymstoku, i inne. Szkolenia skierowane są do rolników, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz osób pracujących tym 50+.
Czytaj więcej
Kolejne szkolenie w Radziłowie

Pracownicy biura Projektu "Nowa Rola" Biuro Lechaa Consulting Sp. z o.o. w Białymstoku w porozumienia z Wójtem Gminy Radziłów, proponują przeprowadzenie kolejnego szkolenia w Radziłowie dla osób ubezpieczonych w KRUS w zakresie: Ekspedient/ka w punkcie usługowym z obsługą kasy fiskalnej Więcej informacji na stronie: http://www.nowarola.lechaa.pl/szkolenia.html lub u Sekretarz Gminy – Krystyny Jankowskiej

Czytaj więcej
Aktywni zawodowo

Zapraszamy osoby pracujące z terenu województwa podlaskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą:

  • powyżej 50 roku życia,
  • z wykszatłceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym,
  • w szczególności osoby z terenu gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej
Czytaj więcej
Eko zawód dla rolnika

 

Zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej ubepieczone w KRUS i ich domowników chcących odejść z rolnictwa na szkolenia.

Czytaj więcej
Szkolenie dla rolników w zawodzie dekarz

Zakończono nabór na szkolenie dla rolników w zawodzie dekarz, szkolenie odbędzie na terenie Gminy Radziłów w okresie luty-marzec 2012 roku. Zapisało się 21 osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Czytaj więcej
TWÓJ CZAS-TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Podlaskie Centrum zaprasza do udziału w projekcie „Twój Czas-Twoja przyszłość” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11