radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą. Zgodnie z nią do 30 września br. rolnicy poszkodowani przez susze będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w formie:

Czytaj więcej
Wnioski o przyznanie wsparcia

Od 11 września do 30 września 2015 r. również w biurach powiatowych ARiMR, wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.

Czytaj więcej
Informacja

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż według najnowszych wytycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2015 roku Gminne Komisje powołane do szacowania szkód z tytułu suszy będą w protokołach szacowania szkód uwzględniać wszystkie uprawy będące jeszcze w okresie wegetacji. Natomiast jeżeli chodzi o trawy , szacowaniem objęty zostanie również III pokos traw ( jeżeli prowadzony jest w gospodarstwie trzykośny system użytkowania użytków zielonych i traw na gruntach ornych). Podjęto również decyzję o możliwości szacowania szkód w uprawie kukurydzy na zielonkę również na glebach I kategorii.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Szanowni rolnicy

Urząd Gminy Radziłów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w zakresie upraw zbóż i II pokosu traw.

Powołana Komisja będzie dokonywała oszacowań szkód tylko dla upraw będących w wegetacji i upraw nieskoszonych.

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem należy składać w Urzędzie Gminy Radziłów w terminie od 30 lipca 2015 r do 10 sierpnia 2015r.

Czytaj więcej

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11