radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANYCH
W OKRESIE LIPIEC - GRUDZIEŃ 2016

MIEJSCOWOŚĆ DATA WYWOZU
VII VIII IX X XI XII
Słucz, Glinki, Mikuty, mieszkańcy kolonii, Zakrzewo, Czaple, Wiązownica, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Janowo 11 16 12 10 14 5
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Kolonia Radziłów nr 1,4,6,
Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje-Awissa, Czachy, Racibory, mieszkańcy kolonii
12 17 13 11 15 6
Okrasin, Ostrowik, Mścichy, Święcienin, kolonia Mścichy tylko nr 24 13 18 14 12 16 7
Klimaszewnica, Sośnia w tym mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich 14 19 15 13 17 8
Borawskie-Awissa, Kramarzewo, Konopki-Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, mieszkańcy kolonii 15 22 16 14 18 9
Karwowo, Radziłów - ul. Łomżyńska,
ul. Karwowska,  ul. Sportowa,  ul. Szkolna
Radziłów Kolonia nr 5
18 23 19 17 21 12
Radziłów z wyjątkiem ul. Łomżyńskiej, ul. Karwowskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej 19 24 20 18 22 13

UWAGA!!!

W DNIU WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ. 

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11