radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Urząd Gminy >> Tablica ogłoszeń
 
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniające się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Radziłów został wybrany następujący partner:

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16
Ogłaszający konkurs:
Gmina Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów
NIP: 719-154-40-50 REGON: 450669737
Strona internetowa: http:/www.radzilow.pl

jako Wnioskodawcy (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

na nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, Wójt Gminy Radziłów, zawiadamia o unieważnieniu podmiotowego konkursu.

Karta Dużej Rodziny- informacja dla podmiotów

Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko    rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych. Przyczynia się to do zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.

OGŁOSZENIE

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć w okresie od 01 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. do Wójta Gminy Radziłów odpowiedni wniosek, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne

Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie z dnia 2016-02-04

Wójt Gminy Radziłów

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

Oferta pracy

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w referacie finansowym Urzędu Gminy Radziłów.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.2013.594.j.t. ze zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2015 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż w dniu 29 września 2015 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy Radziłów Komisja ds. Suszy będzie pracować od godz. 7:30 do godz. 21:00.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.2013.594.j.t. ze zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 września 2015 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów będących we władaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu-Twierdzy, 19-110 Goniądz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących we władaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Program Profilaktyki Gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną - wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc kolejnych ludzi wraz z wdychanym powietrzem. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi. Chory prawidłowo leczony już po miesiącu przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.

Ogłoszenie

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni złożyć do Wójta Gminy Radziłów odpowiedni wniosek, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat PIORiN o o szkodliwości, identyfikacji i metodach zwalczania Barszczu Sosnowskiego

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku informuje o szkodliwości, identyfikacji i metodach zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną zachwaszczającą teren, a włoski obecne na liściach i łodygach tej rośliny wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie wydzielanego przez roślinę związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany, długo nie znikające blizny, zapalenie spojówek. Na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są alergicy i dzieci.

   
                          1-15 z 216 Nastepna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11