radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

List prezesa KRUS

lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku...

Czytaj więcej
WYPADKI PRZY PRACY ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Praca w gospodarstwie rolnym każdego dnia stwarza wiele różnych zagrożeń zdrowia i życia. Spowodowane jest to głównie poprzez specyficzne dla tej grupy społecznej, niejednorodne środowisko pracy, stosowanie przez rolników środków produkcji nie spełniających podstawowych norm bezpieczeństwa, a także niewłaściwe metody pracy.

Czytaj więcej
Susza

Informujemy, iż wszystkie informacje dotyczące suszy znajdują sie w zakładce Urząd Gminy -> szusza

Informacja

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż według najnowszych wytycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2015 roku Gminne Komisje powołane do szacowania szkód z tytułu suszy będą w protokołach szacowania szkód uwzględniać wszystkie uprawy będące jeszcze w okresie wegetacji. Natomiast jeżeli chodzi o trawy , szacowaniem objęty zostanie również III pokos traw ( jeżeli prowadzony jest w gospodarstwie trzykośny system użytkowania użytków zielonych i traw na gruntach ornych). Podjęto również decyzję o możliwości szacowania szkód w uprawie kukurydzy na zielonkę również na glebach I kategorii.

Czytaj więcej
KRUS informuje…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lipca 2015 r. miesięczna składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu – pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Czytaj więcej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina

Rolnicy i domownicy, którym przed 1 stycznia 2015 r. wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniem na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, mogą złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczyła decyzja.

Czytaj więcej
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: podlaskie

Powiat: grajewski

Agrofag: Septorioza paskowana liści pszenicy

Roślina: Pszenica jara

Czytaj więcej
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: podlaskie

Powiat: grajewski

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica jara

Czytaj więcej
Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517), które wejdzie w życie z dniem 29 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej
Wytyczne dotyczące zgłoszenia szkód w uprawach

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczące zgłaszania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie

Czytaj więcej
                          1-10 z 91 Nastepna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11