radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego z dnia 08.07.2012r. na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Start w lepsze jutro”.

Zdecydowano o wyborze oferty:


Ośrodek Szkolenia Kierowców


OMEGA Adam Karbowiak
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów


Oferta spełniła wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności o jej wyborze zadecydowała cena za jednego uczestnika.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej      
Józef Jurski          

   

Projekt pt. ,,Start w lepsze jutro”
W ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Ostatnio zmieniony: 21/08/2012 at 14:03

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11