radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

22/07/2016
Urząd Gminy >>

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą: 

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

 

W dniu 22 lipca 2016 r. w Białymstoku Gmina Radziłów podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego określającą przedmiot realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Beneficjent (Gmina Radziłów) zobowiązał się do realizacji operacji „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, którym jest poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych.

Przewidywanym rezultatem (efektem) realizacji zadania będzie budowa (rozbudowa) dróg gminnych o łącznej długości 2,740 km oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 1,576 km, gdzie wskaźnik realizacji celu jest tożsamy z długością przebudowywanych dróg w następujących miejscowościach w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Radziłów: Rydzewo Szlacheckie, Czachy, Łoje-Awissa, Kownatki, Brodowo.

Ostatnio zmieniony: 22/07/2016

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11