radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Podsumowanie projektu „Strat w lepsze jutro”

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>


Projekt pt. ,,Start w lepsze jutro”
W ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 grudnia br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Start w lepsze jutro” realizowanego przez GOPS w Radziłowie. Projekt był realizowany w okresie 01.05.2014 r. – 31.12.2014 r., a jego wartość wynosiła 94 000,00 zł (w tym środki własne – 9 870,00 zł). Celem projektu było wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej i poprawa ich sytuacji bytowej poprzez aktywną integrację społeczną i zawodową. Przedsięwzięciem objęto grupę 15 osób (10 kobiet, 5 mężczyzn) - podopiecznych GOPS w Radziłowie.

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono:

W trakcie uroczystego podsumowania przedsięwzięcia uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia projektu. Wyposażeni w nowe wiadomości i umiejętności z pewnością łatwiej poradzą sobie w dalszym życiu.

  Józef Jurski
koordynator projektu
 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 86 273 68 72, 
Plac 500- lecia 15 19- 213 Radziłów 

ww.radzilow.pl
e-mail: gops_radzilow@poczta.onet.pl 

 

Ostatnio zmieniony: 24/12/2014 at 14:44

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11