radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Podsumowanie projektu „Start w lepsze jutro”

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

W dniu 11 grudnia 2013r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Radziłowie pn. „Start w lepsze jutro”. W spotkaniu podsumowującym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu oraz pracownicy GOPS i UG w Radziłowie jako członkowie zespołu projektowego a także zaproszeni goście.

Projekt „Start w lepsze jutro” realizowało 15 osób, w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn. Wszyscy skorzystali z doradztwa zawodowego i psychologicznego. Poza tym panie uczestniczyły w warsztatach z zakresu rękodzieła. 7 osób ukończyło kurs prawa jazdy kategorii B, a 6 kurs komputerowy. Dla całej grupy zorganizowano dwa wyjazdy integracyjne. Wszyscy otrzymali też zasiłki celowe w formie pieniężnej.

Na spotkaniu podsumowującym uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w projekcie oraz oficjalnie zakończyli jego realizację.

Koordynator projektu
Józef Jurski

 

 

   

Projekt pt. ,,Start w lepsze jutro”
W ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ostatnio zmieniony: 07/01/2014 at 14:25

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11