radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Podsumowanie projektu „Start w lepsze jutro”

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

20 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Glinkach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Start w lepsze jurto” realizowanego przez GOPS w Radziłowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Gminy w Radziłowie na czele z Wójtem- Panem Robertem Ziemkiewiczem oraz Przewodniczącym Rady –Panem Krzysztofem Konopka, pracownicy GOPS-u, zaproszeni goście oraz podopieczni. W trakcie konferencji przedstawiono sprawozdanie z realizacji projektu, zaprezentowano formy działań oraz ich efekty. Na koniec uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w tym przedsięwzięciu.

Projekt „Start w lepsze jutro” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, priorytetu VII- „Promocja integracji społecznej” nr i nazwa poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Wartość projektu wyniosła 90 700,00 zł. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 81 176,50 zł. W przedsięwzięciu wzięło udział 12 osób, w tym 3 mężczyzn i 9 kobiet.
 Ostatnio zmieniony: 27/12/2012 at 12:28

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11