radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Kurs komputerowy

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

 


Projekt pt. ,,Start w lepsze jutro”
W ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zbliżamy się do zakończenia kolejnego projektu pt. Start w lepsze jutro", obecnie prowadzone są zajęcia komputerowe z dziewięciorgiem uczestników projektu, w ramach których odbędzie się szkolenie z zakresu : przeglądarki internetowe, MS Office, poczta elektroniczna. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Biblioteki Samorządowej w Radziłowie, zgodnie z poniższym harmonogramem

I dzień -   29.11.2014 r.     godz. 09-15
II dzień -  30.11.2014 r.     godz. 09-15
III dzień - 06.12.2014 r.     godz. 09-15
IV dzień - 07.12.2014 r.     godz. 09-15
V dzień -  13.12.2014 r.     godz. 09-15
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 86 273 68 72, 
Plac 500- lecia 15 19- 213 Radziłów 

ww.radzilow.pl
e-mail: gops_radzilow@poczta.onet.pl 

 

Ostatnio zmieniony: 05/12/2014 at 14:18

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11