radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Tablica ogłoszeń
29/08/2016
Urząd Gminy >> Tablica ogłoszeń

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniające się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Radziłów został wybrany następujący partner:

MENTORZY ROZWOJU
NIEPUBLICZNY OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
81-657 Gdynia, ul. Łączna 5

Wójt Gminy Radziłów

  Krzysztof Milewski
 

Ostatnio zmieniony: 29/08/2016

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11