radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Europejski staż ? Twoja inwestycja w przyszłość

Aktualności
10/08/2016
Urząd Gminy >> Aktualności

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość”

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2017

Wartość projektu: 1.301.738,90zł

Cel projektu:

zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 40 osób młodych (25 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET (niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nieszkolące się) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. podlaskim poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych wykorzystując program mobilności ponadnarodowej w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku 18-35 lat, spełniających łącznie następujące warunki:

Priorytetowo traktowane będą:

Wsparcie w ramach projektu:

1) Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej:

2) Pobyt uczestników za granicą – 2 miesięczne staże zawodowe u zagranicznych pracodawców w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii

3) Działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju:

Planowane efekty:

•  40 Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu
•  40 osób weźmie udział w przygotowaniu językowym, psychologicznym i kulturowym
•  10 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Animator 3D”
•  10 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Grafik komputerowy DTP”
•  20 osób weźmie udział w przygotowaniu zawodowym z zakresu „Pomoc kuchenna z elementami carvingu”
•  40 osób weźmie udział w stażu zawodowym za granicą
•  40 osób weźmie udział w spotkaniach grupy wsparcia
•  40 osób weźmie udział w warsztatach rozwoju osobistego
•  40 osób weźmie udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
•  12 osób weźmie udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”
•  14 osób weźmie udział w stażu zawodowym w Polsce

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Szkolenie prowadzone będzie w gminie Radziłów.

Kontakt: Anna Jakubczyk – Urząd Gminy Radziłów

Tel: 086/273-71-13

Ostatnio zmieniony: 10/08/2016

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11