radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

„Start w lepsze jutro”

Wprowadził Łukasz Rutkowski (admin) dnia [PUBL_DATE]
GOPS >>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W związku z planowaną realizacją projektu systemowego w 2012r „Start w lepsze jutro” Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Informuję, że w dniu 11 maja r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne wszystkich chętnych zapisanych
i zainteresowanych udziałem w projekcie, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do pomocy. W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawni, bezrobotni, członkowie rodzin rolniczych zamieszkujące na terenie gminy Radziłów, którzy spełnią kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji.

Podczas spotkania zostanie omówiony planowany termin i przebieg realizacji projektu, sposób rekrutacji oraz założone działania: szkolenia, porady konsultacyjne, wizyty.

Informacje telefoniczne pod numerem 862736872 w godz. od 7.30 do 15.00.


Kierownik


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Józef Jurski

Ostatnio zmieniony: 23/07/2012 at 23:00

Powrót

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11