radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

 
Gimnazjum w Radziłowie
ul. Sportowa 1
19-213 Radziłów
tel. 86 273-60-14
e-mail: radzilow@interklasa.pl
Strona www:www.radzilow.net
Szkoła Podstawowa w Radziłowie
ul. Sportowa 1
19-213 Radziłów
tel. 86 273-60-05
e-mail: spradzilow@poczta.onet.pl
Strona www:www.radzilow.eu
Szkoła Podstawowa w Słuczu
Słucz 114
19-213 Radziłów
tel. 86 273-61-96
e-mail: szpslucz@op.pl
Strona www: spslucz.edupage.org, www.slucz.cba.pl
Szkoła Podstawowa w Kramarzewie
Kramarzewo 1
19-213 Radziłów
tel. 86 273-60-12
e-mail: spkramarzewo@op.pl
Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy
Klimaszewnica 41
19-213 Radziłów
tel. 86 273-65-17
e-mail: dyrspklimaszewnica@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Mścichach - zlikwidowana z dniem 31.08.2015
 
Szkoła Podstawowa w Okrasinie
Szkoła Podstawowa w Łojach - Awissa
Szkoła Podstawowa w Rydzewie Szlacheckim
Szkoła Podstawowa w Glinkach
Projekt „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” dobiegł końca…

Z dniem 30 czerwca w Szkole Podstawowej w Radziłowie oraz w Szkole Podstawowej w Słuczu zostały zakończone zajęcia realizowane od września 2014 roku w ramach projektu „Uczeń na 5 w gminie Radziłów” nr WND-POKL 09.01.02-20-987/13 Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej
Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2015r.

Czytaj więcej
FESTYN RODZINNY W KLIMASZEWNICY

29 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy odbył się już II Festyn Rodzinny. Okazją do tak radosnego spotkania były przypadające w miesiącu maju i czerwcu święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca.

Czytaj więcej
Gminny Etap Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 27 marca 2015 roku o godzinie 10 w Urzędzie Gminy Radziłów (sala konferencyjna) odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Do turnieju gminnego przystąpiło ogółem 13 uczniów z trzech szkół podstawowych.

Czytaj więcej
Pierwsze mecze wiosenne

Dnia 20 marca o godzinie 17:00 na boisku szkolnym w Radziłowie, odbył się mecz sparingowy pomiędzy juniorami młodszymi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie trenowanych przez trenera Józefa Matysiewicza a drużyną z gminy Radziłów trenowanych przez trenera Ryszarda Borkowskiego. Mecz zakończył się wynikiem 6:2 dla Grajewa.

Czytaj więcej
Umiem pływać

Gmina Radziłów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki rozpoczęła bezpłatne zajęcia nauki pływania w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla 30 uczniów klasy trzeciej. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziłowie raz w tygodniu wyjeżdżają na basen do Moniek. Pod opieką instruktora dzieci uczą się pływać. Projekt realizowany będzie do końca roku szkolnego.

Czytaj więcej
Obchody Dnia sportu i Dnia dziecka w Szkole Podstawowej w Kramarzewie

Dnia 10 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kramarzewie obchodzono Dzień Sportu i jednocześnie Dzień Dziecka. Uczniowie uczestniczyli w różnych konkurencjach: wyścigach kolarskich i biegach. Zmagania uwieńczył mecz piłki nożnej "nauczyciele- uczniowie". Zmęczeni sportowcy zakończyli zawody przy ognisku z kiełbaskami i lodach na ochłodę.

Czytaj więcej
Turniej ekologiczny szkół podstawowych w Grajewie

30 kwietnia 2014 r. uczniowie koła ekologicznego w składzie: Natalia Rogowska, Natalia Duchnowska, Monika Mocarska, Radosław Brzóska, Adam Kadyszewski i Piotr Wyszyński brali udział w VII Powiatowym Turnieju Szkół Podstawowych z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Ptaki wokół nas”. Impreza ekologiczna odbyła się w hali MOSiR w Grajewie.

Czytaj więcej
223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

5 maja uczniowie klasy trzeciej i piątej przygotowali część artystyczną z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Słowem i piosenką przybliżyli tamte wzniosłe wydarzenia. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.

Czytaj więcej
Młodzież zapobiega pożarom

W dniach 24-25 marca w szkołach Gminy Radziłów odbyły się gminne eliminacje konkursu wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Czytaj więcej
Aerobik - finał wojewódzki
Czytaj więcej
Igrzyska Powiatu Grajewskiego w Piłce Ręcznej

W dniach 15-16.02.2014 na hali MOSiR w Grajewie odbyły się Igrzyska Powiatu Grajewskiego w Piłce Ręcznej. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn dziewcząt i 8 - chłopców. W zawodach uczestniczyła również reprezentacja Szkoły Podstawowej w Radziłowie w obu kategoriach,

Czytaj więcej
Ferie zimowe na sportowo

Tegoroczne ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Słuczu trwają w stylu sportowym. Uczestniczą w nich uczniowie naszej szkoły oraz młodzież uczęszczająca do Gimnazjum w Radziłowie. Mają do dyspozycji salę gimnastyczną oraz sprzęt sportowy. Odbywają się gra w tenisa, w koszykówkę, siatkówkę, badmintona, Opiekunami zajęć są nauczyciele SP w Słuczu.

Czytaj więcej
Zabawa choinkowa w Radziłowie

22 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Radziłowie odbyła się zabawa choinkowa. Imprezę uświetnił pokaz strojów karnawałowych oraz występ zespołu tanecznego "Magusie" i reprezentacji szkoły w aerobiku pod kierunkiem Pani Jolanty Kaszak.

Czytaj więcej
Niecodzienni goście

Szkoła Podstawowa w Słuczu miała okazję gościć u siebie dwie studentki pochodzące z Chin i Indonezji, które przyleciały do Polski w ramach programu międzynarodowej organizacji AIESEC. Dziewczyny, które przez kilka dni przebywały w ZSM nr 2 w Grajewie, u nas znalazły się dzięki inicjatywie p. Emilii Ziemkiewicz. Ciekawe funkcjonowaniu szkół z terenów wiejskich, Sunshine, studentka socjologii oraz Wanda, studiująca sztukę, odwiedziły naszą gminę 16 stycznia.

Czytaj więcej
Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Jak co roku, 21 stycznia uczniowie naszej szkoły zaprosili swoje Babcie i swoich Dziadków na spotkanie z okazji ich święta. Babcia i Dziadek, to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z miłością, ciepłem, dobrem i pomocą. To osoby, które w każdej sytuacji wspierają nas dobrą radą.

Czytaj więcej
Kolęda z szopką

Na zaproszenie Wójta – Roberta Ziemkiewicza wystąpił gościnnie zespół kolędniczy z szopką i gwiazdą w naszych placówkach oświatowych. Pan Jacek Nowak kultywuje tradycję kolędowania, którą promuje wśród najmłodszych. W swoich występach korzystał z pomocy widzów, jak również uczniów, nauczycieli, a nawet księdza wikarego.

Czytaj więcej
Dzień Babci i Dziadka w Kramarzewie

17 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kramarzewie odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka. W uroczystości udział wzięli: Inspektor oświaty – Mirosław Gądek, Babcie i Dziadkowie, nauczyciele, uczniowie.

Czytaj więcej
Wyjazd do teatru

O wartości, jaką jest przemijający czas, traktował niezwykły spektakl wystawiony w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku pt.: „Momo”.
Urocza sceneria, dynamiczna akcja oraz wspaniała atmosfera, to tylko niektóre ze słów zachwytu uczniów po obejrzeniu przedstawienia. Do takiego właśnie świata baśni w dniu 16 stycznia br. zostali zaproszeni uczniowie klas szóstych szkół podstawowych z naszej gminy

Czytaj więcej
Ewakuacja szkół

W dniach 18 oraz 24 października odbyła się akcja ewakuacji szkół z terenu gminy (SP Klimaszewnica, SP Mścichy, SP Słucz, SP Kramarzewo, SP Radziłów oraz Gimnazjum w Radziłowie). Trening przeprowadzili strażacy z KSRG OSP Radziłów . Cała akcja przebiegła szybko i sprawnie.

Czytaj więcej
Akademia upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej

Dnia 22.10.2013 r. w Szkole Podstawowej w Kramarzewie odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie pod kierunkiem Pani Grażyny Wykowskiej przypomnieli historyczne fakty związane z okupacją naszego kraju. Program wzbogaciły wiersze polskich poetów. Honorowymi goścmi akademii byli uczestnicy tamtych wydarzeń:Panie Henryka Stankiewicz i Anna Grabowska z Kramarzewa, Pan Franciszek Śmiarowski z Kownatek. Opowieści weteranów zainteresowały wszystkich zgromadzonych przenosząc w te odległe czasy. Dyskusję zakończyły wspomnienia przy poczęstunku przygotowanym przez organizatorów.

Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej w Kramarzewie

Dnia 11.10.2013 r. w Szkole Podstawowej w Kramarzewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obchody uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów klas starszych. Miłym akcentem były życzenia i kwiaty oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czytaj więcej
Bezpieczna droga

W trosce o najmłodszych 18 września w Szkole Podstawowej w Kramarzewie, przedstawiciel Policji Marek Gładkowski przeprowadził z dziećmi pogadankę w ramach profilaktyki "Bezpieczna droga dzieci do szkoły". Uczniowie brali czynny udział w dyskusji, zakończeniem której było rozdanie wszystkim odblaskowych breloczków

Czytaj więcej
Półkolonie w Klimaszewnicy

W czasie 5-dniowych półkolonii w Klimaszewnicy w okresie od 19 do 23 sierpnia 2013 r. uczestniczyło 20 dzieci.

Półkolonie miały charakter profilaktyczno-ekologiczno-sportowy, poszerzały wiedzę dzieci o otaczającym świecie, uczyły różnych form bezpiecznego i twórczego spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej
Nowy Rok Szkolny

 Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2013/14, nauczycielom, pracownikom oświaty, uczniom, rodzicom życzę, aby nadchodzący czas był okresem owocnej nauki i pracy, pełnym dobrej współpracy i wzajemnej życzliwości. Jestem przekonany, że będzie on także czasem nowych pomysłów i przedsięwzięć, które przyczynią się do licznych sukcesów w wielu działaniach. Uczniom życzę, aby zdobywanie wiedzy i umiejętności dawało wiele radości, przynosiło jak najlepsze wyniki i przyczyniało się do osiągania celów.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz 

Czytaj więcej
Stypendia szkolne na rok szkolny 2013/14

 Informujemy, iż w dniach od 1 do 16 września można składać wnioski do Urzędu Gminy Radziłów (pok. nr 10) o przyznanie stypendium szkolnego na dzieci uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456,00 zł za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (sierpień). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, ze szkoły iż uczeń kontynuuje naukę.

Wszelkie informacje pod nr tel. 86 273-71-23
Czytaj więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14

Przedstawiamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14 w dniu 2 września br. w szkołach z terenu Gminy Radziłów

Czytaj więcej
Półkolonie w Słuczu

Dobiegły końca 2-tygodniowe półkolonie zorganizowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu Panią Alicję Tuzinowską i Wójta Gminy Radziłów. Odbyły się one w okresie od 15 do 26 lipca w Szkole Podstawowej w Słuczu. Uczestniczyło w nich 18 dzieci.  

Czytaj więcej
Wyprawka Szkolna 2013

Informujemy, iż osoby spełniające wymogi do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników z programu Wyprawka Szkolna 2013 powinny złożyć odpowiedni wniosek do właściwych dyrektorów szkół. Więcej informacji u dyrektorów szkół lub w Urzędzie Gminy Radziłów - pok. nr 10 tel. 86 273 71 23.

Czytaj więcej
Zyczenia

Drodzy nauczyciele i uczniowie!

Dzisiaj jest dzień, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek, sygnalizując czas wakacji.

Z tej też okazji, dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz pracownikom szkół i przedszkoli życzę dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Drodzy uczniowie. Dla niektórych z Was zakończy się pewien etap w życiu. Niech ten kolejny ważny czas, będzie sukcesem, rozwija Waszą wiedzę i pozwoli zrealizować zamierzone cele.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz 

Czytaj więcej
Powiatowy Dzień Dziecka z MLEKPOLEM

29 maja 2013 r., w godz. 10.00 - 14.00, w grajewskim klubie Hades, SM Mlekpol, przy współpracy z programem "Mleko z klasą” i firmą Tetra Pak, przygotowała z okazji czerwcowego święta szereg wyjątkowych atrakcji.

Czytaj więcej
Kryształowy Łabędź

W niedzielę 16 czerwca 2013r. grupa taneczna MAGUSIE (w składzie: Wiktoria Gądek, Klaudia Kaszak, Julia Odachowska, Oliwia Odachowska, Wiktoria Odachowska, Weronika Polkowska, Aleksandra Tokarzewska, Agnieszka Wiśniewska i Magdalena Ziemkiewicz)ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie pod opieką p. Jolanty Kaszak brała udział w Festiwalu Twórczości Dzieci Młodzieży „Kryształowy Łabędź” w Dolistowie. Już po raz drugi grupa uczestniczyła w tym konkursie i po raz drugi dziewczęta znalazły się na podium. W tym roku MAGUSIE zajęły II miejsce.

Czytaj więcej
Sportowy Turniej Miast i Gmin, rozgrywany w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich!

We wtorek 28 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Słuczu odbył się Sportowy Turniej Miast i Gmin, rozgrywany w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich!

Czytaj więcej
„Kolorowy Tabor” reprezentował Gminę Radziłów podczas VIII Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku

17 maja po raz kolejny zespół „Kolorowy Tabor” reprezentował Gminę Radziłów podczas VIII Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku. Swoim występem młodzież i dzieci z zespołu zauroczyły obecnych na targach wystawców oraz osoby zwiedzające, jednocześnie otrzymując kolejne zaproszenie na występ w Czarnej Białostockiej.

Czytaj więcej
Majówka z Polską

Już po raz drugi w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej w Słuczu odbyła się Majówka z Polską. Uczniowie przygotowali pod kierunkiem pani Iwony Cimoch montaż słowno- muzyczny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy w Radziłowie

Czytaj więcej
BYĆ SOLĄ ZIEMI

Uczennica klasy V, Ewelina Garlicka zajęła II miejsce w Regionalnym Konkursie Literackim pod hasłem "Być solą ziemi". Konkurs był poświęcony Ojcu Swiętemu bł. Janowi Pawłowi II. Do konkursu uczennicę przygotowywała p. Dorota Nerkowska.

Czytaj więcej
Nowy dyrektor w SP Kramarzewo

Od nowego roku szkolnego 2013/14 stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Kramarzewie obejmie Pan Edmund Dargacz wyłoniony w konkursie przeprowadzonym w dniu 8 kwietnia 2013 r. Panu Edmundowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Czytaj więcej
KURATORIUM OŚWIATY WYSOKO OCENIŁO PRACĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZIŁOWIE

W okresie od 26.02.2013 do 11.03.2013 w Szkole Podstawowej w Radziłowie zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził badanie dotyczące pracy naszej szkoły. Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wyróżnia się pięć poziomów, od E oznaczającego niski stopień, do A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – dyrektora, nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej
Etap Gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu dzisiejszy w szkołach z terenu naszejgminy pracownicy urzędu  przeprowadzili gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 30. Wyniki prezentujemy poniżej:

Czytaj więcej
Podziękowania

W lutym Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy wzbogaciła się o sprzęt sportowy i elektroniczny. Dzięki zaangażowaniu radnego Pana Krzysztofa Danowskiego udało się pozyskać sponsora- Pana Rafała Popowskiego , miejscowego przedsiębiorcy, który zakupił dla szkoły sprzęt sportowy i elektroniczny na kwotę ok. 10 tysięcy złotych. Są to 4 laptopy, 4 radiomagnetofony, rzutnik multimedialny , piłki i zestawy do gimnastyki korekcyjnej.

Cała społeczność szkolna jest bardzo wdzięczna za przekazane pomoce i serdecznie dziękuje darczyńcy Panu Popowskiemu oraz Panu Danowskiemu.

Czytaj więcej
Oferta pracy na stanowisku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kramarzewie z dnia 2013-02-22

 

Załączniki:
Czytaj więcej
Zapusty w SP Radziłów

Zapust to kulminacyjny punkt karnawału, który na stałe zapisał się w naszej Radziłowskiej tradycji. Tego dnia większość uczniów przyszło do szkoły w strojach cygańskich. Nie zabrakło też niedźwiedzia, diabełka, czy też kozy. Uczniowie z koła artystycznego pod kier. p. E. Zielińskiej i p. D. Nerkowskiej przygotowali przedstawienie zapustowe. Po zakończeniu szkolnej imprezy nasi przebierańcy wraz z opiekunami udali się pod URZĄD GMINY w Radziłowie. Tam wzięli udział w gminnych obchodach Radziłowskich Zapustów.

Czytaj więcej
Zapusty Radziłowskie 2013

W dniu 12 lutego 2013 roku członkowie zespołu ,,Kolorowy Tabor" ze Szkoły Podstawowej w Słuczu uczestniczyli w ,,Zapustach" w Radziłowie. Śpiewaliśmy piosenki o tematyce cygańskiej. W świetnych nastrojach podążaliśmy w barwnym korowodzie. Wszystkim smakowała wyśmienita pizza, na którą zaprosił nas pan Zbigniew Mordasiewicz.

Czytaj więcej
Harmonogram zajęć sportowych „Ferie na sportowo”

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Strój sportowy OBOWIĄZKOWY (obuwie sportowe, koszulka, spodenki lub dresy)

Czytaj więcej
Choinka noworoczna

16 stycznia, jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziłowie bawili się na dyskotece choinkowej prowadzonej przez DJ. Jest to wydarzenie najbardziej oczekiwane przez uczniów. Samorząd Uczniowski zadbał o wystrój sali balowej oraz aby uatrakcyjnić przebieg zabawy zorganizował pokaz strojów karnawałowych. Swoje umiejętności zaprezentował również zespół taneczny działający w szkole.

Czytaj więcej
Spotkanie maluchów z pracownikami KPP w Grajewewie

W środę 16 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie z p. podkomisarz J. Kiluk i stażystką w programie "Prewencja na start" p. E. Roszkowską z dziećmi klas I-III i oddziałów przedszkolnych na temat "Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych". Uczniowie i młodsze dzieci przedszkolne dowiedzieli się na co szczególnie należy zwracać uwagę podczas zimowych zabaw na podwórku, w domu czy też innych formach spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej
Choinka w Słuczu

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ..... Staropolskim tańcem -polonezem- rozpoczęła się choinka w Szkole Podstawowej w Słuczu w dniu 19 stycznia 2013 roku.Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, na którą złożyły się tańce, wiersze, piosenki. Następnie odwiedził nas Święty Mikołaj z mnóstwem prezentów. Wszyscy wyśmienicie tańczyli na dyskotece, którą prowadził DJ Master.

Czytaj więcej
Dzień Babci i Dziadka w Słuczu

17 stycznia uczniowie SP w Słuczu, pod opieką pań Elżbiety Koniecko i Iwony Cimoch zorganizowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaprezentowali część artystyczną: wiersze, piosenki, tańce. Następnie złożyli gorące życzenia i wręczyli upominki.

Czytaj więcej
Profesjonalny nauczyciel

Przez dwa miesiące sześcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie uczyło się jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Po ponad 70-godzinnym szkoleniu oraz pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego, wszyscy uzyskali przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej
Spotkanie z Policją

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Słuczu odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Policji z Grajewa. Podczas rozmowy poruszony został temat bezpiecznego spędzenia ferii zimowych oraz właściwego zachowania się w przypadku spotkania z osobami nieznajomymi.

Czytaj więcej
X Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych "GODY 2013"

W dniu 4 stycznia 2013 r. grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słuczu pod opieką Pani M. Śleszyńskiej i M. Sosnowskiej wzięła udział w X Powiatowym Przeglądzie Widowisko Kolędniczych GODY 2013 w MDK w Szczuczynie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i Urząd Miejski w Szczuczynie. Uczniowie przedstawili "Jasełka Bożonarodzeniowe" w kategorii "jasełka" - uzyskali III miejsce

Czytaj więcej
Wigilia w Klimaszewnicy

 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dnia 19 grudnia 2012r, w SP w Klimaszewnicy, tradycyjnie społeczność szkoły zebrała sięna spotkaniu opłatkowym. Nastrój świąteczny wprowadzili uczniowie z klas 0-I, którzy przedstawili montaż słowno-muzyczny. Jasełka o tematyce bożonarodzeniowej przeplatały się ze śpiewem kolęd. Na zakończenie uczestnicy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.
Czytaj więcej
Wigilia w Słuczu

 

20 grudnia Szkole Podstawowej w Słuczu był dniem wigilijnym. Tego dnia spotkaliśmy się z nauczycielami i rodzicami w sali gimnastycznej, by uczestniczyć poprzez wspólny śpiew w jasełkach przygotowanych przez panią Małgorzatę Śleszyńską wraz z uczniami. Był też tradycyjny opłatek, którym można było podzielić się z każdym, komu dobrze życzymy.
Czytaj więcej
Konkurs Wiedzy o Januszu Korczaku

Z okazji Roku Korczakowskiego w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy zorganizowany został Konkurs Wiedzy o Januszu Korczaku. Przystąpili do niego uczniowie klas IV – VI. Celem konkursu było upamiętnienie życia tej wybitnej postaci, jej twórczości oraz działalności społecznej.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Czytaj więcej
Światowy Dzień Praw Dziecka w Klimaszewnicy

Dnia 12.12.2012r. w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy odbyły się obchody Światowego Dnia Praw Dziecka.

Z tej okazji uczniowie klasy IV przygotowali apel, w którym w prosty i przystępny sposób zapoznali swoich młodszych i starszych kolegów z podstawowymi prawami dziecka oraz dokumentami regulującymi te prawa.

Czytaj więcej
Wręczenie listów gratulacyjnych za udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości

W dniu 12 grudnia 2012 roku dyrektor szkoły pani mgr Alicja Tuzinowska w imieniu Wójta Gminy Radziłów pana mgr inż. Roberta Ziemkiewicza wręczyła listy gratulacyjne oraz listy pochwalne skierowane do rodziców uczniów, którzy brali udział w gminnej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Czytaj więcej
MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W RADZIŁOWIE

W czwartek 6 grudnia z pomocą uroczej Śnieżynki, rozdawał dzieciom przygotowane wcześniej prezenty i słodycze. Uczniowie byli zachwyceni, śpiewali piosenki i recytowali wierszyki. Radość dzieci nie miała granic, zwłaszcza tych najmłodszych.

Czytaj więcej
„Andrzejki” w Klimaszewnicy

Dnia 29.11.2012r. w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy odbyła się impreza andrzejkowa z udziałem wszystkich uczniów, a także nauczycieli i rodziców. Dyskoteka rozpoczęła się o godz. 1500 i trwała do 1930. Goście bawili się przy muzyce zorganizowanej przez pracowników Gminy Radziłów.

Czytaj więcej
Tybetańczycy gościnnie w Klimaszewnicy

Dnia 22.11. 2012 r. Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy odwiedzili goście z Tybetu, a dokładniej rzecz ujmując, studenci nauk pedagogicznych na uniwersytecie w Pekinie. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Stowarzyszenia "Edukator" pan Tadeusz Zaremba oraz inspektor do spraw oświaty w Gminie Radziłów pan Mirosław Gądek.

Czytaj więcej
Ja i Ojczyzna-to jedno
Z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości 10 listopada w Miejskim Domu Kultury w Grajewie odbył się konkurs pieśni patriotycznych pod hasłem: „Ja i Ojczyzna-to jedno”. Konkurs realizowany był w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Czytaj więcej
11 listopada w szkołach

11 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości, ze względu iż wypadało ono w niedziele, szkoły naszej gminy organizowały uroczystości w piątek lub poniedziałek. Delegacja z Urzędu Gminy wzięła udział w obchodach uroczystości w Słuczu, które odbyły się w piątek 9 listopada. Młodzież bardzo podniośle uczciła święto wystawiając patriotyczną akademie.

Czytaj więcej
Szkoła tolerancji
We wtorek 16.10 2012r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala finałowa kończąca II edycję działań stworzonych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom” oraz „Szkoła Tolerancji”, realizowanego w Szkole Podstawowej w Radziłowie w roku szkolnym 2011/12. Czytaj więcej
Ewakuacja Szkół Podstawowych

 W poniedziałek odbyła się akcja ewakuacji szkół z terenu gminy (SP Klimaszewnica, SP Mścichy, SPKramarzewo). Trening przeprowadzili strażacy z KSRG OSP Radziłów wraz z KSRG OSP Klimaszewnica. Cała akcja przebiegła zgodnie z zamierzeniami organizatorów. Na koniec uczniowie mogli obejrzeć samochody strażackie wraz z wyposażeniem

Czytaj więcej
Spotkanie z policją

 W dzisiejszym przedstawiciele Grajewskiej Policji przeprowadzili rozmowy dotyczące bezpieczeństwa oraz zachowania się uczniów w szkole oraz poza nią. Uczniowie szkół (SP Klimaszewnica, SP Mścichy, SP Radziłów oraz SP Słucz)aktywnie uczestniczyły w pogadankach z prowadzącymi. Na zakończenie wszyscy otrzymali opaski oraz breloki odblaskowe ufundowane przez firmę PZU za co dziękujemy Panu Zygmuntowi Kruszyńskiemu. 

Czytaj więcej
Dzień Nuczyciela

 W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej w Słuczu odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Radziłów - Robert Ziemkiewicz, Z-ca Wójta - Edyta Duchnowska oraz Inspektor ds. oświaty - Mirosław Gądek.

Czytaj więcej
Ewakuacja Szkoły Podstawowej w Słuczu

W dniu wczorajszym odbyła się ewakuacja Szkoły Podstawowej w Słuczu. Ćwiczenia przeprowadziła jednostka KRSG OSP Radziłów, miały one na celu przygotowanie uczniów oraz personelu szkoły na wypadek powstania zagrożenia w szkole. Akcja przeprowadzona została sprawnie i szybko.

Czytaj więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

 

3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego we wszystkich szkołach naszej gminy.W inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Słuczu udział wzięli: Wójt Gminy Radziłów – Robert Ziemkiewicz oraz Inspektor ds. Oświaty – Mirosław Gądek.  Podczas uroczystości Wójt Gminy  Radziłów oficjalnie powierzył Pani Alicji Tuzinowskiej stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Wójt złożył życzenia uczniom,  nauczycielom oraz  pracownikom.

Czytaj więcej
Stypendia szkolne na rok szkolny 2012/13

 

Urząd Gminy Radziłów informuje, że od dnia 01 do 17 września 2012 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł. (art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianiami). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Radziłów.

Czytaj więcej
Półkolonie w Radziłowie

Półkolonie zorganizowane przez Gminę Radziłów przy współpracy z Związkiem Młodzieży Wiejskiej dobiegły końca. W dwutygodniowych półkolonii dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zabawach oraz wycieczkach organizowanych przez opiekunów.

Czytaj więcej
VII Bieg Jelonka

29 lipca 2012r. na stadionie sportowym podczas festynu z okazji Dni Radziłowa odbył się VII Bieg Jelonka. W tej sportowej imprezie uczestniczyły głównie dzieci i młodzież z terenu gminy Radziłów. Bieg został przeprowadzony w 4 kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Czytaj więcej
Zakończenie projektu „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu”

W szkołach podstawowych w Radziłowie, Słuczu, Kramarzewie i Mścichach dobiegł do końca projekt systemowy pod nazwą „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w ramach projektu trwały od 28.03.2012r. do 28.06.2012r. W szkołach podstawowych Gminy Radziłów prowadzone były różnorodne zajęcia indywidualizujące proces nauczania według poniżej zamieszczonego wykazu.

Czytaj więcej
Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przypomina, że uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zostały wyodrębnione i zagwarantowane środki w budżecie państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

Czytaj więcej
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu został rozstrzygnięty.

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Radziłów odbyło się postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu. Do Urzędu Gminy wpłynęły w terminie 2 oferty konkursowe – Pani Krystyny Wyłuda oraz Pani Alicji Tuzinowskiej. Komisja rozpoczęła posiedzenie od sprawdzenia wymagań formalnych kandydatów...

Czytaj więcej
XX Turoślańskie Prezentacje Kulturalne

W niedziele w Turośli odbyły się XX Turoślańskie Prezentacje Kulturalne, z naszej gminy wystąpiły dwa zespoły - zespół Magusie ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie oraz zespół Kolorowy Tabor ze Szkoły podstawowej w Słuczu. Pomimo okresu wakacyjnego dziękujemy opiekunom zespołów oraz dzieciom za zaangażowanie oraz promowanie szkół i gminy

Czytaj więcej
Półkolonie w Radziłowie

 

Wójt Gminy Radziłów oraz Dyrektor Gimnazjum zapraszają chętne dzieci w wieku od 7 do 16 lat, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS, do uczestnictwa w półkoloniach organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie na terenie gminy w Radziłowie (Gimnazjum).

Czytaj więcej
Zakończenie roku szkolnego

29 czerwca w szkołach Gminy Radziłów odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/12. We wszystkich szkołach na uroczystości brali udział przedstawiciele samorządu gminnego, którzy wreczyli nagrody wójta dla wyróżniających się uczniów.

Czytaj więcej
Powiatowe zawody MDP

12 czerwca w Grajewie na stadionie przy klubie Hades odbyły się II Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym roku naszą gminę reprezentowały dwie drużyny - MDP chłopców z Gimnazjum w Radziłowie oraz MDP chłopców ze szkoły Podstawowej w Radziłowie, która była najmłodszą drużyną biorącą udział w zmaganiach.

Czytaj więcej
Dzień Kibica

12 czerwca 2012r. przed meczem na EURO 2012 Polska - Rosja społeczność Szkoły Podstawowej w Radziłowie ubrała się w polskie barwy narodowe, przyniosła też gadżety sportowe. Każda klasa zaprezentowała okrzyk kibica na zbliżający się mecz. W konkursie na "Najlepiej kibicującą klasę"...

Czytaj więcej
Nadbiebrzański Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży "Kryształowy Łabędź"

Dnia 10 czerwca 2012r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziłowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne na III Nadbiebrzańskim Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Łabędź” w Dolistowie nad Biebrzą.

Czytaj więcej
Dzień sportu i życzliwości

"Ten, kto ćwiczy, biega, gra - zdrowie oraz humor ma!" to motto Dnia Sportu i Życzliwości, który odbył się w naszej szkole 30 maja. Jego głównym celem była aktywizacja ruchowa ludzi w różnym wieku, zarówno uczniów, jak i ich opiekunów. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Bogumiły Brzostowskiej przygotował krótką część artystyczną...

Czytaj więcej
Życzenia

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."
- Paulo Coelho

Z okazji Dnia Dziecka wszyst­kim dzie­ciom z ca­łe­go ser­ca ży­czy­my uśmiechu na co dzień, speł­niania ma­rzeń, niech Wa­sze ży­cie wy­peł­nia mi­łość, radość i przy­jaźń a ży­cie przy­nie­sie sa­me szczę­śli­we chwi­le.

 

Ży­czy­my Wam ty­le spo­ko­ju, ile po­trze­bu­je­cie i ty­le sza­leń­stwa, aby ży­cie nie wydawało się nudne lecz było fa­scy­nu­ją­cą przy­go­dą, abyście mogli żyć w zgodzie z samym sobą  i z własnym systemem wartości. To wielkie szczęście być zadowolonym z tego, kim się jest.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Czytaj więcej
Movie Night Sleepover Gimnazjum w Radziłowie

 

Dnia 25.05.2012r. uczniowie klas I gimnazjum w Radziłowie wzięli udział w całonocnym maratonie filmowym. Impreza nosiła tytuł Movie Night Sleepover a w trakcie jej trwania uczniowie obejrzeli kilka filmów w wersji anglojęzycznej.

Czytaj więcej
Gminny Konkurs Języka Angielskiego

 

25.05.2012r. w Gimnazjum w Radziłowie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. Celem konkursu była promocja języka angielskiego a organizatorkami p. Edyta Sosnowska, p. Magdalena Wiśniewska - nauczycielki j. angielskiego.

Czytaj więcej
Konkurs na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej w Mścichach

 Pliki do pobrania:

Czytaj więcej
Wyniki sprawdzianu uczniów po szkole podstawowej

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki, które osiągnęli szóstoklasiści piszący test po klasie szóstej.

Można było uzyskać za wykonanie wszystkich poleceń 40 punktów. Średnia w kraju wyniosła 22,8 pkt., natomiast średnia w województwie – 23,1pkt.

Czytaj więcej
MAT-MIX 2012

<p>19 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Mat-Mix 2012 dla uczni&oacute;w szk&oacute;ł podstawowych, gimnazj&oacute;w i szk&oacute;ł ponadpodstawowych powiatu grajewskiego.</p>

Czytaj więcej
Arkusze organizacyjne pracy szkół na rok szkolny 2012/13

 

Gmina Radziłów publikuje arkusze organizacyjne pracy szkół z terenu gminy na rok szkolny 2012/13...

Czytaj więcej
REKORD GUINNESSA

W niedzielę 20 maja w Goniądzu grupa uczniów z Szkoły Podstawowej w Radziłowie pod opieką p. Bogumiły Brzostowskiej, p. Jolanty Kaszak i p. Emilii Ziemkiewicz wzięła udział w próbie bicia rekordu Guinnessa w ramach kampanii Bądź na Ptak.  Po raz pierwszy rekord został ustanowiony 19 września 2010r. poprzez ułożenie największego na świecie bociana z 1311 osób...

Czytaj więcej
Kolejny sukces Gimnazjum

Gimnazjum w Radziłowie zostało laureatem konkursu „Jedz Smacznie i Zdrowo” zorganizowanym przez firmę WINIARY. Podczas dzisiejszego spotkania z organizatorem odbyło się uroczyste wręczenie nagrody (tablicy multimedialnej) oraz lekcja przeprowadzona przez dietetyka programu na temat zdrowego odżywiania oraz prawidłowego komponowania diety.

Czytaj więcej
Wśród najlepszych w Polsce

W dniach 11 -12 maja w Zespole Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach odbył się finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”...

Czytaj więcej
„Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu”

W szkołach podstawowych w Radziłowie, Słuczu, Kramarzewie i Mścichach w dalszym ciągu trwa realizacja projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu”, dlatego też prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci mających specyficzne trudności w nauce i szczególnie uzdolnionych. W dużej mierze pomocą służą zakupione pomoce dydaktyczne, a także materiały i sprzęt.

Czytaj więcej
Wyprawka szkolna 2012/13

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MEN-u w roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły...

Czytaj więcej
Wójt Gminy Radziłów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu, Słucz 114, 19-213 Radziłów

Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436; zm. 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

Czytaj więcej
Konkurs BPN

Wiktoria Gądek, Sylwia Konopka oraz Radosław Dąbrowski zostali laureatami konkursu "Najzimniejsze miejsce doliny Biebrzy" zorganizowanego przez Biebrzański Park Narodowy. 1 maja 2012r. podczas Targów Produktu Lokalnego w Osowcu-Twierdzy nastąpiło uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród. Serdeczne gratulacje!

Czytaj więcej
Egzamin gimnazjalny 2012

W naszym Gimnazjum 65 uczniów przystąpiło do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego, dzisiaj uczniowie piszą część humanistyczną. W kolejnych dwóch dniach czeka ich jeszcze egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego.

Do egzaminu muszą przystąpić wszyscy uczniowie trzecich klas, wynik natomiast nie wpływa na ukończenie gimnazjum.

Wszystkim piszącym życzymy wysokich wyników

Czytaj więcej
„Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu”

17 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Radziłowie zostały przeprowadzone przez przedstawiciela firmy Remi Panią Lidię Białek, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i instruktorów wszystkich czterech szkół biorących udział w projekcie „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu”.

Warsztaty były przeprowadzone z zakresu

prawidłowego i wszechstronnego wykorzystania pomocy dydaktycznych

zakupionych przez gminę w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych –

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III.

Czytaj więcej
XII ZAPUSTY RADZIŁOWSKIE ZA NAMI

Dziękujemy wszystkim przybyłym, a w szczególności uczestnikom i naszym sponsorom.

Z poważaniem
Jan i Ziabela

Czytaj więcej
Szkodliwa substancja w radziłowskim gimnazjum

W piątek na terenie Gimnazjum w Radziłowie została rozpylona nieznana substancja, sprawiająca problemy z oddychaniem. Ewakuacje Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Radziłowie przeprowadzili strażacy z KSRG OSP Radziłów, następnie na miejsce przybyła policja, karetka pogotowia oraz Państwowa Straż Pożarna z Grajewa. Do szpitala trafiło 4 uczniów gimnazjum, którzy wykazywały objawy złego samopoczucia.

Czytaj więcej
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Radziłów za 2011 r. wypłaciła dodatkowo środki (tzw. "czternastki") w wysokości 4 993,39 zł na 2,48 etatu nauczyciela kontraktowego oraz 41 974,25 zł na 27,22 etatu nauczyciela dyplomowanego zgodnie z poniższym zestawieniem.

Czytaj więcej
Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu

 

Wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spełnił wszystkie wymagania oceny formalnej i merytorycznej, w związku z czym cztery szkoły podstawowe z naszej gminy otrzymają dotację na łączną kwotę 119 972,70 zł.

Czytaj więcej
Spotkanie opłatkowe w radziłowskim gimnazjum

W czwartek w Gimnazjum w Radziłowie odbyło się spotkanie opłatkowe, które zorganizowała społeczność gimnazjalna. Podczas uroczystości przedstawiono jasełka, śpiewano kolędy, które wprowadziły wszystkich zgromadzonych w podniosły, świąteczny nastrój...

Czytaj więcej
Jasełka w Szkole Podstawowej w Radziłowie

W czwartek uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziłowie pod opieką Pani Doroty Nerkowskiej, oraz Pani Barbary Grądzkiej przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście

Czytaj więcej
Betlejemskie Światełko Pokoju

W środę 21 grudnia grupa harcerzy ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radziłowie przekazywali Betlejemskie Światełko Pokoju na terenie naszej gminy. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy zaprezentowali krótką część artystyczną, śpiewając kolędy, oraz składając życzenia. Dziękujemy harcerzom oraz ich opiekunom za podtrzymywanie tradycji.

Czytaj więcej
Spotkanie opłatkowe w SP Klimaszewnica

W piątek 16 grudnia Szkoła Podstawowa w Klimaszewcnicy prowadzone przez stowarzyszenie Edukator zorganizowała spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli: przedstawiciele wszystkich szkół zarządzanych przez stowarzyszenie Edukator, nauczyciele, uczniowie szkoły oraz rodzice. Na uroczystość zaproszoną również przedstawicieli Urzędu Gminy Radziłów.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż osoby, które otrzymały decyzję dotycząco przyznania stypendium szkolnego, są zobowiązani dostarczyć faktury/rachunki poniesionych kosztów zakupu na kwotę przyznaną w decyzji do dnia 9 grudnia. Wypłata stypendium nastąpi w dniach 14-15 grudnia w kasie UG Radziłów.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia KARATE. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora w tej dyscyplinie sportowej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26 października (środa) o godz. 14.30 w salce gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie.
Wszyscy chętni proszeni są o przybycie i przyniesienie ze sobą strojów sportowych i obuwia na zmianę. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym

Czytaj więcej
Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego 2011r.

Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu pisanego przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego uczniów klas trzecich z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie

Zakończoną budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie (dofinansowanie w kwocie: 63 850,00 zł). Pozyskane środki pochodzą z III edycji Rządowego programu "Radosna Szkoła"..

Czytaj więcej
50-lecie Szkoły Podstawowej w Słuczu

W dniu 14 października odbyła się uroczystość związana z 50-leciem istnienia Szkoły Podstawowej w Słuczu powiązana z Dniem Edukacji Narodowej.
Młodzież przygotowała program artystyczny, w którym przypomniała historię szkoły. Zostały również złożone życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla byłych, obecnych nauczycieli i pracowników oświaty
 

Czytaj więcej
Boisko w Słuczu

Zakończoną inwestycje pn. "Budowa boiska w miejscowości Słucz" w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - zadanie polegało na wykonaniu boiska sportowego trawiastego z bieżnią tartanową, placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, parkingu oraz ogrodzenia. Wartość zadania 847.683,63 zł., w tym środki pozyskane 500.000,00 zł.

Czytaj więcej
Spotkanie ze strażakami

W dniu w wczorajszym w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Radziłowie gościliśmy strażaków z PPSP w Grajewie, którzy przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu. W pokazach brali udział również strażacy z OSP Radziłów

Czytaj więcej
Ewakuacje szkół w naszej gminie

3 października odbyły się ćwiczenia OSP Radziłów, polegające na ewakuacji we wszystkich szkołach naszej gminy. Ćwiczenia miał celu pokazanie uczniom prawidłowego zachowania się w czasie zagrożenia w szkole. We wszystkich szkołach akcja przebiegła szybko i sprawnie.

Czytaj więcej
Policja w naszych szkołach

W dnu dzisiejszym Urząd Gminy Radziłów we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Grajewie zorganizował spotkania wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy z pracownikami policji, które miały na celu poprawienie bezpieczeństwa uczniów, zapobieganie przemocy oraz agresji w szkołach.

Czytaj więcej
Owoce w szkole

 

W dniu 28 września Szkoły Podstawowe podpisały umowy na dostawy owoców i warzyw na I półrocze roku szkolnego 2011/12 dla dzieci z klas I-III. Dostawcą będzie PPM Piątnica Paweł Ostrowski. Z programu "Owoce w szkole" skorzysta 111 dzieci z terenu naszej gminy.

 

Czytaj więcej
Nowe boisko we Mścichach

 

Zakończoną inwestycje pod nazwą "Budowa boiska w msc. Mścichy" w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - zadanie polegało na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Wartość zadania 500.000,00 zł., w tym środki pozyskane 310.000,00 zł.

 

Czytaj więcej
Informacja

Gmina Radziłów informuje, iż w dniach 28-29 września br. w kasie urzędu będzie wypłacany zwrot części kosztów zakupu podręczników dla uczniów, którzy zakwalifikowali się Rządowego programu "Wyprawka szkolna 2011".

Czytaj więcej
Szklanka Mleka

Od 1 października br. we wszystkich szkołach naszej gminy rusza akcja "Szklanka mleka", w ramach której uczniowie otrzymają nieodpłatnie „szklankę” mleka białego. Dla dzieci, które wolą mleko smakowe będzie możliwość zamiany za dopłatą 0,24 zł. do porcji. W bieżącym roku szkolnym oprócz szkół, które uczestniczyły w realizacji programu dołączyła Szkoła Podstawowa w Radziłowie.

Czytaj więcej
Nowe boisko przy Szkole w Kramarzewie

Zakończoną projekt pod nazwą"Budowa boiska w miejscowości Kramarzewo" w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - zadanie polegało na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Wartość zadania 574.560,00 zł., w tym środki pozyskane 352.287,50 zł.

Czytaj więcej
Sprzątanie świata

 

W piątek 16 września b.r. na terenie Gminy Radziłów odbędzie się proekologiczna akcja „Sprzątanie świata”. Gmina, jak co roku, włącza się w ogólnoświatową akcję porządkowania ziemi. Tegoroczne  „Sprzątanie świata” odbędzie się pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy je”.

Czytaj więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12

1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego we wszystkich szkołach naszej gminy.W Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Radziłowie w uroczystościach udział wzięli: Wójt Gminy Radziłów – Robert Ziemkiewicz oraz Inspektor ds. oświaty – Mirosław Gądek.

Czytaj więcej
Życzenia

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzę wszystkim uczniom, by nadchodzące miesiące były nie tylko czasem nauki i wytężonej pracy, ale by niosły ze sobą wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań, by zdobywanie wiedzy stało się fascynującą przygodą. Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, aby rok ten przyniósł im wiele satysfakcji zawodowej, by stał się też czasem spokojnej pracy i radości z postępów i osiągnięć uczniów. Rodzicom zaś życzę, by mogli być dumni z osiągnięć swych dzieci. Życzę wszystkim zrozumienia, wzajemnej życzliwości, zaufania oraz radości z wykonywania zadań, jakie stawia przed nami trudny proces edukacji.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz 

Czytaj więcej
Wyprawka szkolna 2011

Osoby, które złożyły wnioski do Dyrektorów szkół o dofinansowanie zakupu podręczników oraz spełniający kryteria ustawy otrzymają dofinansowanie płatne w wrześniu b/r. w kasie UG Radziłów w wysokości...

Czytaj więcej
Stypendia szkolne na rok szkolny 2011/12

Urząd Gminy Radziłów informuje, że od dnia 01 do 15 września 2011 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł. (art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianiami). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Radziłów.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Radziłów

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI.

WNIOSKI NALEŻY SKłADAĆ W  URZĘDZIE GMINY RADZIŁÓW DO:

p. Mirosław Gądek p. nr 3 tel. 086 273-71-23

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA B/R.

 1. doc Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012

Czytaj więcej
Obóz w Mielniku

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Radziłowa wraz z opiekunem 18 lipca wrócili z dwutygodniowego obozu rekreacyjno-sportowego. W czasie wypoczynku młodzież nie miała czasu na nudę, organizowane były różnego rodzaju turnieje i zawody sportowe, wyjazdy na basen, zwiedzanie bogactwa gminy Mielnik, a wieczorami młodzież bawiła się na ognisku oraz festynach.

Czytaj więcej
Życzenia

Drodzy nauczyciele i uczniowie!

Dzisiaj jest dzień, w którym po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek, sygnalizując czas wakacji.

Z tej też okazji, dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz pracownikom szkół i przedszkoli życzę dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Drodzy uczniowie. Dla niektórych z Was zakończy się pewien etap w życiu. Niech ten kolejny ważny czas, będzie sukcesem, rozwija Waszą wiedzę i pozwoli zrealizować zamierzone cele.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz 

Czytaj więcej
Uroczyste zakończenie roku przedszkolaków

 

16 czerwca w Szkole Podstawowej w Radziłowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Przedszkolnym 3-4 latków. Dzieci przedstawiły krótką część artystyczną oraz podziękowały i wręczyły kwiaty .

Czytaj więcej
Aktorskie talenty

 

W poniedziałek w Gimnazjum w Radziłowie uczniowie klas IIa i IIIc pod opieką pani Beaty Ziemkiewicz wystawili sztukę pt. "Ja, Narcyz" oraz "Romeo i Julia". Młodzież przedstawiła wysoki kunszt aktorski. Mamy nadzieję oby ich pasja rozwijała się w przyszłości, abyśmy mogli usłyszeć o ich talencie aktorskim w kraju jak i za granicą.

Czytaj więcej
XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Współczesnego im. Renaty Dudaryk – Randzio

12 czerwca w Klubie Hades w Grajewie odbył się XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Współczesnego im. Renaty Dudaryk – Randzio, w którym udział wzięło blisko 50 zespołów tanecznych z całej Polski m.in. z Białegostoku, Wasilkowa, Goniądza, Augustowa, Kielc, Mrągowa, Łomży Kętrzyna, Ostrołęki, Rynu, Wysokiego Mazowieckiego, Węgorzewa oraz z Radziłowa.

Czytaj więcej
Sukces drużyny MDP z Radziłowa

 

10 czerwca o godzinie 11:00 przy klubie Hades w Grajewie odbyły się I Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym drużyn młodzieżowych OSP.

Czytaj więcej
Ewakuacja szkół w Radziłowie

We wtorek w Szkolę Podstawowej oraz Gimnazjum w Radziłowie odbyła się ewakuacja uczniów oraz pracowników szkół. Ćwiczenia przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna z Grajewie. Ewakuacja została przeprowadzona szybko i sprawnie.

Czytaj więcej
Ćwiczenia sportowo-pożarnicze

W dniu 08 czerwca odbyły się ćwiczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radziłowa w PSP w Grajewie, które przeprowadził Pan Marcin Makowski.

Czytaj więcej
Wyprawka szkolna 2011

Urząd Gminy informuje, iż można składać już wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/12 dla uczniów, których dochód w rodzinie nie przekracza 351,00 zł.

Czytaj więcej
I Regionalny Przegląd Taneczny

Po raz kolejny zespoły taneczne STARS oraz MAGIA działające przy Szkole Podstawowej w Radziłowie miały możliwość zaprezentowania swoich tanecznych umiejętności. Okazją do tego stał się I Regionalny Przegląd Taneczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ełku.

Czytaj więcej
Dzień dziecka w Słuczu

W dniu 1 czerwca 2011 r. maluchy ze przedszkola przy Szkole Podstawowej w Słuczu obchodziły święto Dnia Dziecka. Podczas uroczystości przedszkolaki mogły zjeść kiełbaskę z grilla, pograć w piłkę oraz potańczyć przy muzyce.

Czytaj więcej
Prezentacja osoby dyrektora SP w Radziłowie.

W roku szkolnym 2011/2012 funkcję dyrektora SP w Radziłowie będzie pełnił p. Mariusz Kaszak nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Radziłowie.  Posiada on 12-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela i od 2005 roku jest nauczycielem dyplomowanym.

Czytaj więcej
Nowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie

15 kwietnia 2011r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Do konkursu zgłosiło sie dwoje kandydatów: p. Bogumiła Brzostowska - nauczyciel SP Radziłów oraz p. Mariusz Kaszak - nauczyciel Gimnazjum w Radziłowie.

Czytaj więcej
3 i 4-latki z oddziału przedszkolnego w Słuczu

Od września 2006r. działają w Gminie Radziłów oddziały przedszkolne dla najmłodszych dzieci z obszaru naszej gminy. 28 marca 2011r. przedszkolaki w Słuczu rozwijały swoje umiejętności manualne przez wykonywanie wielkanocnych wyklejanek z plasteliny. Pomoc i opiekę nad najmłodszymi uczniami sprawuje p. Alicja Tuzinowska.

Czytaj więcej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom".

28 marca uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Radziłów i Gimnazjum w Radziłowie wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom". Konkurs został zorganizowany przez Gminę Radziłów we współpracy z OSP Radziłów. Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie 20 - pytaniowego testu z wiedzy pożarniczej. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody sfinansowane przez Wójta Gminy Radziłów - Roberta Ziemkiewicza.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

W związku z licznymi zapytaniami rodziców dotyczących składania wniosków na stypendia szkolne, informujemy iż stypendia za okres od stycznia do czerwca będą wypłacane na podstawie wniosku złożonego we wrześniu ubiegłego roku.

Czytaj więcej
Nowe place zabaw

Gmina Radziłów pozyskała środki finansowe na wykonanie dwóch placów zabaw, jeden przy Szkole Podstawowej w Radziłowie (dofinansowanie w kwocie: 63 850,00 zł), oraz przy Szkole Podstawowej w Kramarzewie (dofinansowanie w kwocie: 63 850,00 zł). Powyższe środki pochodzą z III edycji Rządowego programu "Radosna Szkoła".

Czytaj więcej
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziłowie

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1-2 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 

Czytaj więcej
Spotkania wigilijne w Gminie Radziłów

22 grudnia 2010r. Szkoła Podstawowa w Kramarzewie, Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy oraz Gimnazjum w Radziłowie organizowały spotkanie wigilijne, na które zastał zaproszony Wójt Gminy Radziłów p. Robert Ziemkiewicz, p. sekretarz Krystyna Jankowska oraz p. Mirosław Gądek inspektor od spraw oświaty. Oprócz tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, dzieci i młodzież przedstawiły bożonarodzeniowe jasełka. Wspólnie spędzony czas upłynął w radosnej i świątecznej atmosferze.

Czytaj więcej
Mikołajki w gminie Radziłów

6 grudnia 2010r. w Szkołach Podstawowych w Gminie Radziłów gościł Świety Mikołaj, który zgodnie z tradycją obdarowywał dzieci słodkimi upominkami. Zwyczaj ten ma swoje początki w średniowieczu, około tysiąca lat po śmierci Mikołaja z Miry. Obecność Świętego Mikołaja zapowiada nadejście tak bardzo wyczekiwanych Świat Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej
Zabawa andrzejkowa

27 listopada 2010r. w pomieszczeniach piwnicznych Urzędu Gminy Radziłów odbyły się Andrzejki zorganizowane przez UG Radziłów oraz Bibliotekę Samorządową w Radziłowie. Andrzejkowi goście mogli skorzystać z kilku wróżb oferowanych przez andrzejkowe wróżki, potańczyć przy dobrej muzyce a także posilić się pysznymi ciastkami, chipsami i mandarynkami. Uczestnicy wzięli również udział w konkursie "Taniec z balonami". Pierwsze miejsce i słodką nagrodę zdobyły Ania i Agnieszka Wiśniewskie, drugie miejsce przypadło Katarzynie Tokarzewskiej i Ewie Chrzanowskiej a trzecie miejsce zajęli Anita Gryczkowska i Sławomir Chrzanowski.

Czytaj więcej
W trosce o bezpieczeństwo

 

5 listopada w Szkole Podstawowej w Radziłowie odbyło się spotkanie dzieci klas I-III z Zastępcą Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz przedstawicielem Komedy Powiatowej Policji w Grajewie. W czasie spotkania omówiono kwestię podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Każdy z 65-ciu młodych uczestników spotkania otrzymał kamizelkę odblaskową.

Czytaj więcej
Otwarcie zespołu przedszkolego w Słuczu

 

W dniu 4 listopada 2010 r. dokonano uroczystego otwarcia ośrodka przedszkolnego mieszczącego się przy Szkole Podstawowej w Słuczu. Z inicjatywy rodziców oraz Pani Alicji Tuzinowskiej 3-4 letni wychowankowie zaprezentowali zaproszonym gościom oraz rodzicom swoje zdolności artystyczne, co spotkało się z wielkim uznaniem ze strony uczestników imprezy.

Czytaj więcej
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Szanowni Pracownicy Oświaty,

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym – wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i wychowania dzieci i młodzieży w szkołach Gminy Radziłow.

 

Czytaj więcej
Owoce w szkole

W dniu 28 września Szkoły Podstawowe podpisały umowy na dostawy owoców i warzyw na I półrocze roku szkolnego 2010/11 dla dzieci z klas I-III. Dostawcą będzie PPM Piątnica Paweł Ostrowski. Z programu "Owoce w szkole" skorzysta 144 dzieci z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej
Informacja

Informujemy, iż w dniach 20-21 października 2010 w kasie Urzędu Gminy Radziłów będzie wypłacany zwrot kosztów związany z zakupem podręczników szkolnych.

Czytaj więcej
Policja w szkołach

9 września w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy odbyły się spotkania Policji z dziećmi. Głównym celem spotkania było przedstawienie dzieciom prawidłowego zachowania się podczas drogi do szkoły oraz na terenie szkoły. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki.

Czytaj więcej
Kolejny nauczyciel dyplomowany w naszym Gimnazjum

W miesiącu lipcu p. Kazimierz Dobrzycki nauczyciel w Gimnazjum w Radziłowie pozytywnie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną na awans zawodowy, na nauczyciela dyplomowanego. Egzamin odbył się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Suwałkach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia szkolne 2010/2011

Urząd Gminy Radziłów informuje, że od dnia 01 do 15 września 2010 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł. (art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianiami). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Radziłów.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Radziłów

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI.

WNIOSKI NALEŻY SKłADAĆ W  URZĘDZIE GMINY RADZIŁÓW DO:

p. Mirosław Gądek p. nr 3 tel. 086 273-71-23

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 15 WRZEŚNIA.

 1. doc Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011

Kolorowy Tabor znów na scenie...

1 sierpnia podczas festynu w Wąsoszu wystąpił zespół Kolorowy Tabor ze Słucza. Występ naszych artystów cieszył się dużym zainteresowaniem i otrzymał duży aplauz widzów. Nasz gminny zespół staje się coraz bardziej znany, może kiedyś zobaczymy ich w programie "Mam talent"....?

Czytaj więcej
"Kolorowy Tabor" i "Stars" w Wierzbowie i w Wiźnie.

 27 czerwca w Wierzbowie i w Wiźnie odbyły sie festyny, na których Gminę Radziłów reprezentowały dwa wspaniałe zespoły. Zespół taneczno - wokalny "Kolorowy Tabor" pod opieką pani Alicji Tuzinowskiej ze Słucza oraz zespół taneczny "Stars" pod opieka pani Jolanty Kaszak z Radziłowa.

Czytaj więcej
Zakończenie roku 2009/2010

25 czerwca we wszystkich szkołach w Gminie Radzilów odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Uczniowie zostali nagrodzeni "Nagrodą Wójta" oraz nagrodami książkowymi.

Czytaj więcej
Grupa STARS kolejny raz na podium!

Grupa "STARS" z Radziłowa zajęła III miejsce w Konkursie Tańca Dyskotekowego. Organizatorem konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej.

Czytaj więcej
Owoce w szkole

W dniu 5 stycznia dyrektorzy szkół podstawowych podpisali umowy z Hurtownią Artykułów Spożywczych w Zambrowie na dostawę owoców i warzyw w drugim semestrze roku szkolnego 2009/10 programu "Owoce w szkole"

 

W ramach projektu dzieci klas I-III będą nieodpłatnie otrzymywać warzywa, owoce, soki. Z w/w programu skorzystają:

 • SP Radziłów - 72 uczniów
 • SP Słucz - 14 uczniów
 • SP Mścichy - 17
 • SP Klimaszewnica - 25

SP Kramarzewo nie złożyło wniosku do programu "owoce w szkole" na II semestr roku szkolnego 2009/10

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Urząd Gminy Radziłów zorganizował spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjum mające na celu poprawienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej jak również prawidłowe zachowanie się w szkole oraz poza nią. Zasady bezpieczeństwa przedstawił dzielnicowy Posterunku Policji w Radziłowie - sierż. szt. Andrzej Jambrzycki oraz przedstawiciel PKS w Łomży - Pan Mirosław Grajewski.

 

Czytaj więcej
Stypendia

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż wypłata stypendium socjalnego nastąpi w dniach 8-9 grudnia 2009 r. w kasie Urzędu Gminy

Czytaj więcej
"Wielkie chwile małej szkoły"

"To dla nas chwila historyczna. Służąca nam ponad czterdzieści lat sala gimnastyczna, pięć lat temu została zamknieta z nakazu sanepidu. Zniszczone podłogi i stolarka okienna nie gwarantowały bezpieczeństwa dzieciom. Władze gminy znalazły pieniądze i mamy salę jak nową! Cieszymy się z dziećmi i rodzicami", mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Słuczu Elżbieta Koniecko.

Czytaj więcej
Kolorowy Tabor

Przy Szkole Podstawowej w Słuczu działa zespół pn. "Kolorowy Tabor" pod opieką Pani mgr Alicji Tuzinowskiej. Zespół składa się z uczniów SP Słucz oraz Gimnazjum w Radziłowie.

Czytaj więcej
Zajęcia taneczne

W Szkole Podstawowej w Radziłowie prowadzone są zajęcia taneczne, na które uczęszcza łącznie 28 uczniów. Są oni podzieleni na dwie grupy: MAGIA i STARS.

W skład grupy MAGIA wchodzą uczniowie klas 0-IV w ilości 16 osób, natomiast na zajęcia grupy STARS uczęszczają uczniowie klas V-VI (12 osób).

Czytaj więcej
Radosna szkoła

Wniosek złożony przez Wójta Gminy Radziłów w pierwszej edycji rządowego programu „Radosna szkoła” otrzymała środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych z terenu gminy w wysokości 29 980,00 złotych.

Czytaj więcej
Awans zawodowy nauczyciela

12 sierpnia Wójt Gminy Radziłów wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego pani Renacie Zalewskiej - nauczycielowi SP Radziłów.

  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Projekt edukacyjny
Wyrównywanie szans…

Wniosek złożony przez Gminę Radziłów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Mścichach i Gimnazjum w Radziłowie uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek został przygotowany przez nauczycieli Gimnazjum w Radziłowie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Mścichach. W związku z powyższym Gmina Radziłów otrzyma 268.042,00zł. na cele edukacyjne w gimnazjum i SP w Mścichach.

Pomoc PERON z programu "Uczeń na wsi" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Informujemy, iż w okresie od 01 do 30 września 2009 r. można składać wnioski o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z programu PFRON rok szkolny 2009/2010. O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioskodawcy, których dzieci (uczące się) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski należy składać w UG Radziłów pokój nr 3 (oświata). Szczegółowe informacje w UG Radziłów pokój nr 3 (oświata) oraz pod tel. (086) 273 71 23.

Czytaj więcej
Stypendium socjalne

Informujemy, iż w okresie od 01 do 15 września 2009 r. można składać wnioski na stypendium socjalne na rok szkolny 2009/2010 na uczniów szkoły podstawowej (nie dotyczy zerówki), młodzież gimnazjum i szkół średnich. O stypendium socjalne mogą ubiegać się wnioskodawcy, których dochód na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 351 zł. Wnioski należy składać w UG Radziłów pokój nr 3 (oświata). Szczegółowe informacje w UG Radziłów pokój nr 3 (oświata) oraz pod tel. (086) 273 71 23.

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11