radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Radziłów silny historią

W dniu 21.11.2014r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Radziłów silny historią” zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej
Winda w Gimnazjum w Radziłowie

zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania zostanie wykonana winda, mająca na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
Przebudowa i remont kompleksu sportowego w Radziłowie

W ramach zadania „Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie – Etap II” – dofinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW oraz ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wykonane zostaną:

Czytaj więcej
Modernizacja parku w Radziłowie

W dniu 16.06.2014r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację zadanie pn. „Modernizacja parku w Radziłowie” zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej
Festyn: Kocham Radziłów

W dniu 03.07.2013r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację zadanie pn. „Festyn: Kocham Radziłów” zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej
Remont świetlicy wiejskiej w msc. Słucz

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W ramach zadania zostaną wykonane termomodernizacja budynku. Wartość zadnia 36.452,74zł, wartość dofinansowania 23.709,09zł.

Czytaj więcej
Zakup autobusu

Zakończyło się postępowanie przetargowe na zakup autobusu min. 17-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych z 1 miejscem na wózek inwalidzki (najazd z tyłu). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ZPUP ENERGOZAM Sp. z o.o., z Zamościa. Oferowany pojazd: Opel Movano 17-miejscowy za kwotę 158 900,00 zł. Termin dostarczenia pojazdu: lipiec 2014 r. Zadanie realizowane w ramach dofinansowanie ze środków PEFRON.

Czytaj więcej
Termomodernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie
Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Radziłów z wykonaniem awaryjnego zasilania tegoż obiektu (agregat prądotwórczy) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin – Ostrowik – Karwowo oraz termomodernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie”, Czytaj więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin – Ostrowik – Karwowo

Na rozpoczęcie oczekują prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Karwowo – Ostrowik – Okrasin, zadanie to obejmuje także odbudowę nawierzchni asfaltowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin – Ostrowik – Karwowo oraz termomodernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie”

Czytaj więcej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziłów

Rozpoczęto prace polegające na wykonaniu pomp ciepła do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy, zamontowaniu kolektorów słonecznych oraz modernizacji kotłowni jak również planowane jest docieplenie fundamentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziłów” zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11