radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego

Niniejszy przewodnik powstał w ramach realizacji zadania, o którym mowa w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, przyjętym uchwałą nr XIII/71/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 października 2011 r., w celu zaznajomienia z placówkami, udzielającymi pomocy w różnym zakresie osobom z zaburzeniami psychicznymi

Czytaj więcej
Podsumowanie projektu „Strat w lepsze jutro”

19 grudnia br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Start w lepsze jutro” realizowanego przez GOPS w Radziłowie. Projekt był realizowany w okresie 01.05.2014 r. – 31.12.2014 r., a jego wartość wynosiła 94 000,00 zł (w tym środki własne – 9 870,00 zł). Celem projektu było wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej i poprawa ich sytuacji bytowej poprzez aktywną integrację społeczną i zawodową. Przedsięwzięciem objęto grupę 15 osób (10 kobiet, 5 mężczyzn) - podopiecznych GOPS w Radziłowie.

Czytaj więcej
Kurs komputerowy

Zbliżamy się do zakończenia kolejnego projektu pt. Start w lepsze jutro", obecnie prowadzone są zajęcia komputerowe z dziewięciorgiem uczestników projektu, w ramach których odbędzie się szkolenie z zakresu : przeglądarki internetowe, MS Office, poczta elektroniczna. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Biblioteki Samorządowej w Radziłowie, zgodnie z poniższym harmonogramem

Czytaj więcej
Realizacja projektu „Start w lepsze jutro”

Do chwili obecnej 15 uczestników projektu (10 kobiet i 5 mężczyzn) skorzystało z zajęć doradztwa zawodowego w łącznej liczbie 42 godziny, z czego każda osoba odbyła 2 godziny zajęć indywidualnie i 12 godzin- grupowo. W ramach projektu zapewniono uczestnikom także doradztwo psychologiczne- zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i zespołowych. Część uczestników projektu nadal jest w trakcie odbywania kursu prawa jazdy kategorii B. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w związku z realizacją projektu pt.: „Start w lepsze jutro” – realizowanego w ramach POKL 

Czytaj więcej
Start w lepsze jutro
Czytaj więcej
Podsumowanie projektu „Start w lepsze jutro”

W dniu 11 grudnia 2013r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Radziłowie pn. „Start w lepsze jutro”. W spotkaniu podsumowującym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu oraz pracownicy GOPS i UG w Radziłowie jako członkowie zespołu projektowego a także zaproszeni goście.

Czytaj więcej
Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego

Niniejszy przewodnik powstał w ramach realizacji zadania, o którym mowa w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, przyjętym uchwałą nr XIII/71/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 października 2011 r., w celu zaznajomienia z placówkami, udzielającymi pomocy w różnym zakresie osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej
Doskonalenie w ramach projektu „Start w lepsze jutro”

Uczestnicy projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie w ramach poddziałania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej systematycznie doskonalą swoje umiejętności. W październiku odbył się kurs komputerowy, w którym uczestniczyły cztery kobiety i dwóch mężczyzn. W tym samym czasie jedenaście kobiet ukończyło szkolenie z zakresu rękodzieła ludowego.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

 Zapytanie

Rozstrzygniecie

Czytaj więcej
NABÓR NA STANOWISKO DORADCA ZAWODOWY

 Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Czytaj więcej
NABÓR NA STANOWISKO: PSYCHOLOGA - poradnictwo indywidualne i grupowe

 Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE

W związku z zakończoną rekrutacją do udziału w projekcie pt. „Start w lepsze jutro” informuję, że w dniu 06 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne wszystkich chętnych zapisanych i zainteresowanych udziałem w projekcie, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do pomocy. W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawni, bezrobotni, członkowie rodzin rolniczych zamieszkujące na terenie gminy Radziłów, którzy spełnią kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji.

Czytaj więcej
Rekrutacja do projektu "Start w lepsze jutro"
  1. Formularz zgłoszeniowy,
  2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów,
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. Regulamin rekrutacji do projektu systemowego
Czytaj więcej
Oferta pracy na stanowisku Pracownik socjalny
Załączniki:
Czytaj więcej
Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego.

W nawiązaniu do naszego pisma o znaku WS.8030.1.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz działając na podstawie § 2 pkt 1 uchwały Nr 80/315/12 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Przewodnika po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego”, przekazuję w załączeniu wersję elektroniczną „Przewodnika po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego”.

Starostwo Powiatowe w Grajewie Wydział Spraw Społecznych

przewodnik wersja - pdf - pobierz

Czytaj więcej
Podsumowanie projektu „Start w lepsze jutro”

20 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Glinkach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Start w lepsze jurto” realizowanego przez GOPS w Radziłowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Rady Gminy w Radziłowie na czele z Wójtem- Panem Robertem Ziemkiewiczem oraz Przewodniczącym Rady –Panem Krzysztofem Konopka, pracownicy GOPS-u, zaproszeni goście oraz podopieczni.

Czytaj więcej
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego – nowy okres zasiłkowy 2012/2013

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie informuje, iż od dnia 1 września do 30 listopada 2012r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

WAŻNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie przypomina, że do 10 września 2012 roku należy przedłożyć w tutejszym Ośrodku aktualne zaświadczenie lub złożyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w celu uzyskania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie lub bursie.

Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niewypłacenie w/w dodatków.

Czytaj więcej
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie zapoznał się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego z dnia 08.07.2012r. na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Start w lepsze jutro”.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w związku z realizacją projektu pt.: „Start w lepsze jutro” – realizowanego w ramach POKL

Kierownik GOPS w Radziłowie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” dla uczestników Projektu pt. „Start w lepsze jutro”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

 Kierownik GOPS w Radziłowie zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia warsztatów indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego (12 godz. warsztatów grupowych i 24 godz. warsztatów indywidualnych dla 12 osób) w ramach umowy cywilnoprawnej przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Start w lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej
„Start w lepsze jutro”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W związku z planowaną realizacją projektu systemowego w 2012r „Start w lepsze jutro” Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ”STARTW LEPSZE JUTRO”

W związku z realizacją projektu systemowego ,, Start w lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, GOPS w Radziłowie poszukuje kandydata na stanowisko...

Czytaj więcej

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11