radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

 
Europejski staż ? Twoja inwestycja w przyszłość

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość”

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2017

Wartość projektu: 1.301.738,90zł

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” do trzech  punktów wydawania posiłków tj. 

 

  1. Gimnazjum  w Radziłowie, ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  2. Szkoła Podstawowa w Radziłowie, ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  3. Szkoła Podstawowa w Słuczu, Słucz 114, 19-213 Radziłów
OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16
Ogłaszający konkurs:
Gmina Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów
NIP: 719-154-40-50 REGON: 450669737
Strona internetowa: http:/www.radzilow.pl

jako Wnioskodawcy (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

na nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, Wójt Gminy Radziłów, zawiadamia o unieważnieniu podmiotowego konkursu.

"Rodzice i dzieci segregują śmieci"

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 830 307,00 zł z PROW 2014-2020 na zadanie dotyczące „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych”. Wniosek złożony przez Gminę Radziłów zawiera plany przebudowy lub rozbudowy dróg w następujących miejscowościach: Czachy, Łoje-Awissa, Brodowo, Kownatki oraz Rydzewo Szlacheckie. Całkowita wartość operacji: 4 452 626,08 zł.

Dofinansowanie z Województwa Podlaskiego

Gmina Radziłów zakupiła 3 komplety ubrań specjalnych w ramach dotacji  Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt zakupu wynosi 3.750,00 zł z czego 3.000,00 zł opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego, natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki własne gminy. Zakupione ubrania zostaną przekazane dla jednostek OSP z Radziłowa, Słucza i Klimaszewnicy podczas festynu 24 lipca.

Karta Dużej Rodziny- informacja dla podmiotów

Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko    rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych. Przyczynia się to do zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.

OGŁOSZENIE

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć w okresie od 01 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. do Wójta Gminy Radziłów odpowiedni wniosek, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku

Festyn w Radziłowie

Kolorowy Tabor w Turośli

Kolorowy Tabor ze Szkoły Podstawowej w Słuczu zaprezentował się podczas Turoślańskich Prezentacji Kulturalnych

Turośl jest miejscowością gminną odległą od Radziłowa o około 50 km. Niedzielna impreza w Turośli stała się okazją do prezentacji artystycznej zespołu „Kolorowy Tabor" ze Słucza. Na scenie pojawiły się znane kabarety, wykonawcy muzyki disco-polo oraz lokalni artyści.

Owocowo-warzywny piknik rodzinny

Atrakcje, animacje, konkursy i zawody sportowe. 10 lipca odbył się „Owocowo-warzywny piknik rodzinny"

Za nami impreza plenerowa „Owocowo-warzywny piknik rodzinny". Było to całkowicie darmowe wydarzenie dla całych rodzin organizowane w ramach europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole".

Bezpieczne wakacje

12 lipca 2016r w Centrum Kultury w Radziłowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Samorządową w Radziłowie dotyczące bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Państwowej Inspekcji Pracy, KRUS-u oraz Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w zabawach edukacyjnych oraz nauczyły się udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za mile i pożytecznie spędzony czas.

Wojewódzki konkurs fotograficzny organizowany przez Biebrzański Park Narodowy (BbPN) z okazji "Roku Mokradeł" pn. "Mokradła dla przyszłości"

Ochrona obszarów wodno-błotnych, jednych z najrzadszych i ginących środowisk europejskich, jest ogromnie istotna dla naszej przyszłości. Konkurs ma między innymi podkreślać ich unikatowość i uświadomić jak ogromną rolę grają one w życiu człowieka

 

   
<< Poprzednia strona 11-25 z 1235 Nastepna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11