radzilow.pl X

Grafik odbioru odpadów segregowanych

Grafik odbioru odpadów niesegregowanych

 
Spotkanie w sprawie ASF

W związku z występowaniem na terenie województwa podlaskiego ognisk występowania wśród trzody chlewnej choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) Kierownik Biura Powiatowego w Grajewie we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, organizuje w dniu 7.09.2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie na ul. Konopskiej 64 spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla posiadaczy trzody chlewnej.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich posiadaczy świń na to spotkanie.

Z poważaniem

Waldemar Remfeld

Kierownik BP ARiMR w Grajewie

„50 lat minęło… ”

28 sierpnia 2016 r. w sali Centrum Kultury w Radziłowie trzynaście par małżeńskich z terenu gminy świętowało szczególny jubileusz – 50 lecie zawarcia związku małżeńskiego tzw. „ ZŁOTE GODY”. W uroczystości uczestniczyli także : Poseł na Sejm RP – Kazimierz Gwiazdowski, Wójt Gminy Radziłów – Krzysztof Milewski, z- ca Wójta – Elżbieta Dymecka, pracownik USC – Krystyna Czaplicka, proboszcz parafii Radziłów - ks. Kanonik Jacek Schneider, proboszcz parafii Słucz – ks. Robert Sulich.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje, że w związku  z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gm. Goniądz, zgodnie  z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia 29.08.2016 r. część terenu gm. Radziłów z miejscowościami : Okrasin, Mścichy, Ostrowik, Klimaszewnica i Sośnia położona jest w okręgu zagrożonym.

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniające się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Radziłów został wybrany następujący partner:

 

 

Informacja w sprawie spotkania rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W imieniu Wicewojewody Podlaskiego Jana Zabielskiego uprzejmie informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej z Panem Krzysztofem Jurgielem - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Biebrzańskie Sianokosy 2016
Biebrzańskie Sianokosy 2016 już 10 września
Wszystkich chętnych do zabawy na świeżym powietrzu Biebrzański Park Narodowy i gmina Trzcianne zapraszają na XV Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”. Dobra zabawa i sportowa rywalizacja gwarantowane, ale oprócz zawodów przewidziane są również liczne atrakcje „sceniczne”. Zapraszamy gorąco do udziału w koronnej konkurencji mistrzostw - zawodach o tytuł Mistrza Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk. Nowością będzie dodatkowy konkurs dla zawodników „Wykosić wiedzą” dotyczący zagadnień związanych z ochroną biebrzańskich łąk (szczegóły w Regulaminie Mistrzostw).

 

Ostrzeżenie przed opłatami

Ministerstwo Rozwoju przypomina o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Jest to związane z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG - odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG".

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

STYPENDIA SZKOLNE

W okresie od 1 do 15 września br. rodzice, opiekunowie uczniów szkół podstawowych,   gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres roku szkolnego 2016/17. Wnioski należy składać w  pok. nr 10 (I piętro budynku UG Radziłów).

 

 

Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Radziłów
ogłasza nabór na  wolne stanowisko
Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie uprzejmie zaprasza hodowców świń na spotkanie szkoleniowo-informacyjne poświęcone aktualnej sytuacji związanej z występowaniem zagrożenia obszaru powiatu grajewskiego afrykańskim pomorem świń (ASF), w tym przestrzegania profilaktyki w hodowli i obrocie handlowym. Spotkanie odbędzie się w dn. 17.08.2016 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie, ul. Konopska 64

Europejski staż ? Twoja inwestycja w przyszłość

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość”

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.07.2017

Wartość projektu: 1.301.738,90zł

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” do trzech  punktów wydawania posiłków tj. 

 

  1. Gimnazjum  w Radziłowie, ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  2. Szkoła Podstawowa w Radziłowie, ul. Szkolna 1, 19-213 Radziłów,
  3. Szkoła Podstawowa w Słuczu, Słucz 114, 19-213 Radziłów
OGŁOSZENIE OTWARTE NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16
Ogłaszający konkurs:
Gmina Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów
NIP: 719-154-40-50 REGON: 450669737
Strona internetowa: http:/www.radzilow.pl

jako Wnioskodawcy (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

na nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, Wójt Gminy Radziłów, zawiadamia o unieważnieniu podmiotowego konkursu.

   
                          1-15 z 1235 Nastepna strona >>

Wersja do druku


Polecane strony: Podlaski Urząd Wojewódzki | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Miasto Grajewo | Miasto i Gmina Szczuczyn | Miasto i Gmina Rajgród | Gmina Grajewo | Gmina Wąsosz | Gmina Przytu�y

Urząd Gminy Radziłów © 2008-2013
19-213 Radziłów, Plac 500-lecia 14
tel. 0-86 273-71-10, fax 0-86 273-71-11